Podepsáno. Spolupráce napříč třemi sporty sjednána

Česká basketbalová hráčská asociace, Hráčská fotbalová unie a Česká asociace hokejistů dnes podepsaly memorandum o spolupráci, které navazuje na obdobné memorandum podepsané 22.3. mezi Hráčskou fotbalovou unií a Českou asociací hokejistů.

 

Už na úvodní tiskové konferenci k představení ČBHA byla avizovaná budoucí spolupráce se zmíněnými hráčskými asociacemi a dnešním dnem se stává tato spolupráce oficiální. Všechny tři sporty mají své specifické problémy, ale zároveň se potřeby hráčů v těchto sportech v mnohém překrývají a proto je výhodné pro všechny strany spojit síly a postupovat v některých záležitostech jako celek.

 

Jedná se zejména o oblasti vzdělávání hráčů a přípravy na druhou kariéru, která přijde po skončení té aktivní. Pořádání společných charitativních projektů a akcí na podporu a propagaci sportu a fair-play. Zároveň je cílem vystupovat jako celek při jednání se sportovními institucemi a zaujmout jednotný postoj k legislativním otázkám právního postavení sportovců.

 

“Prostor pro spolupráci je podle mého veliký a obzvláště pro basketbal může být napojení na dva nejpopulárnější sporty u nás v mnohém přínosné.” řekl po podpisu memoranda předseda ČBHA Pavel Pumprla. “Zejména oblast vzdělávání a hledání možností, jak zapojit hráče, kteří končí kariéru do pracovního procesu je pro nás jednou z jasných priorit. A jelikož tento cíl je společný pro všechny tři sporty, tak věřím, že naše spolupráce pomůže rozšířit tuto myšlenku mezi co nejšiřší pole profesionálních sportovců.”

 

Všechny tři asociace od začátku vzájemných jednání našly velmi rychle společnou řeč a věří, že tato nově vzniklá spolupráce bude ke prospěchu nejen basketbalu, hokeji a fotbalu, ale především sportu v ČR jako takového.